Day: February 6, 2020

Tin tức

Lưu ý quan trọng về nội dung của mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến cận kề, đây cũng là thời điểm vàng để các doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử, các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử tốt để có thể tiến hành triển […]

Read More