Day: May 28, 2020

Tin tức

Hóa đơn điện tử có áp dụng cho hóa đơn xuất nhập khẩu không?

Một trong những câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đưa ra khi mới bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử đó là hóa đơn xuất nhập khẩu có thể ứng dụng hóa đơn điện tử hay không bởi hóa đơn điện tử với nhiều ưu điểm vượt trội đang là xu thế tất yếu […]

Read More