Day: August 24, 2020

Tin tức

Hóa đơn điện tử không thể hiện ngày ký điện tử có được không?

Trong thực tiễn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, bên cạnh những thuận lợi khi triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, dễ dàng tiếp cận với các nghiệp vụ về hóa đơn như hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì vẫn còn tồn tại một […]

Read More