Day: November 30, 2021

Tin tức

Năng lượng hóa thạch là gì?

Năng lượng gồm nhiên liệu, nhiệt năng, điện năng thu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua quá trình chuyển đổi từ các nguồn tài nguyên không có khả năng tái tạo và tài nguyên tái tạo. Năng lượng hóa thạch là nguồn năng lượng được sinh ra từ các tài nguyên hóa thạch như […]

Read More