Đối tượng nào không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Nộp thuế giá trị gia tăng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp. Vậy, đối tượng nào không phải nôp thuế giá trị gia tăng, không cần quan tâm đến thời hạn nộp thuế gtgt? Cùng tìm hiểu các đối tượng cụ thể trong bài viết dưới đây.

Thuế giá trị gia tăng được hiểu là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế gia trị gia tăng chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Theo Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 đã quy định về đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế trực tiếp với cơ quan Nhà nước. Theo đó, đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế chính là người có nghĩa vụ đóng thuế.

thuế gtgt

Tuy nhiên theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 2016 thì hầu hết các sản phẩm tiêu dùng, sản xuất hiện nay đều là đối tượng chịu thuế GTGT.

Các đối tượng không chịu thuế gtgt được quy định cụ thể tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 26/2015/TT-BTC bao gồm các đối tượng sau: Nông, thủy sản chưa chế biến; muối; dịch vụ tín dụng; vật nuôi, giống cây trồng; dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng;…

Bên cạnh đó, Thông tư 219/2013/TT-BTC cũng quy định một số trường hợp cụ thể mà tổ chức, cá nhân không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, bao gồm:

https://xemdanhgia.com/luu-y-quan-trong-ve-noi-dung-cua-mau-hoa-don-dien-tu-hop-le/

Thứ nhất, Nhận các khoản thu bồi thường bằng tiền;

Thứ hai, Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản;

Thứ ba, Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

Thông tư 193/2015/TT-BTC cũng liệt kê một số trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, cụ thể như sau:

– Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;
– Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm;
– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;
– Nhận các khoản thù lao từ cơ quan Nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan Nhà nước …

Như vậy, không phải đối tượng nào cũng phải nộp thuế giá trị gia tăng. Qua bài viết này hy vọng kế toán các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể hiểu hơn về thuế giá trị gia tăng cũng như quy định về đối tượng không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
https://xemdanhgia.com/