Hóa đơn điện tử có áp dụng cho hóa đơn xuất nhập khẩu không?

Một trong những câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đưa ra khi mới bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử đó là hóa đơn xuất nhập khẩu có thể ứng dụng hóa đơn điện tử hay không bởi hóa đơn điện tử với nhiều ưu điểm vượt trội đang là xu thế tất yếu trong thời điểm hiện tại. Cũng dễ hiểu khi hóa đơn điện tử đang trong giai đoạn chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ có những thắc mắc trong việc sử dụng cùng các quy trình, nguyên tắc và cách nộp thuế điện tử. Chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải cho thắc mắc trên với bài viết sau đây.

Doanh nghiệp khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

hóa đơn điện tử

Trong đó, hóa đơn điện tử gồm có các loại sau: Hóa đơn xuất khẩu; Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm; Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng,… hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật bên trên, theo quy định pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì có 2 loại xuất khẩu đó là xuất vào khu phi thuế quan và một số được coi như xuất khẩu thì là xuất khẩu tại chỗ; Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài được coi là xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp hàng hóa thuộc dạng xuất khẩu tại chổ như xuất vào khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn GTGT. Còn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài: sử dụng hóa đơn thương mại, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan khi sử dụng loại hóa đơn thương mại.

Như vậy, có thể thấy hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể được sử dụng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo các quy định được ban hành.

Liên quan đến vấn đề này, theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp xuất khẩu hàng hóa hay ủy thác xuất khẩu hàng hóa đều phải sử dụng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

Xử‌ ‌phạt‌ ‌HĐ‌ ‌không‌ ‌đúng‌ ‌định‌ ‌dạng‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌về‌ ‌hóa‌ ‌đơn 

Tìm hiểu nghĩa vụ nộp thuế TNCN khi kinh doanh dịch vụ vận tải

Theo đó, nếu doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu), khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, DN đó sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, DN tiến hành lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

Nếu DN uỷ thác xuất khẩu hàng hóa: Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Khi hàng hóa được xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử để xuất cho khách hàng nước ngoài.