Hóa đơn kê khai thuế và những điều lưu ý không thể bỏ qua

Đối với kế toán, đặc biệt là những bạn với vào nghề, cần phải nắm rõ các thao tác, quy định để thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn chứng từ. Hóa đơn chính là một trong những chứng từ quan trọng để công ty kê khai thuế. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê những lưu ý quan trọng về hóa đơn kê khai thuế.

Đối với hóa đơn đầu vào, các kế toán cần phải lưu ý đến: Các quy định về hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ: Hóa đơn mua cùng trong một ngày, hóa đơn thanh toán làm nhiều lần, chuyển tiền qua ngân hàng, thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán bù trừ, khấu trừ đối với tài sản cố định, hoá đơn đã kê khai năm trước năm sau hạch toán, các hóa đơn thuê văn phòng, hóa đơn đối với dự án….

Đối với hóa đơn đầu ra, kế toán cần lưu ý đến: Viết nội dung trên hóa đơn, kiểm tra kỹ lưỡng xem có bỏ sót hóa đơn đầu ra hay không, các sản phẩm sử dụng nội bộ phải xuất hóa đơn…

kê khai thuế

Trong trường hợp, các hóa đơn bị mất thì phải làm thế nào ? Nếu hóa đơn giá trị gia tăng bị mất thì phải photo lại liên 1 và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất hóa đơn, làm biên bản ghi nhận sự việc thì sẽ được kê khai và khấu trừ thuế đối với hoá đơn đó.

Trên đây là những lưu ý quan trọng đối với hóa đơn kê khai thuế, hi vọng sẽ giúp ích được trong quá trình công tác của kế toán. Bên cạnh đó, việc hóa đơn điện tử ra đời, tiến tới chuẩn bị thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy cũng làm ảnh hướng rất nhiều đến nếp làm việc thủ công từ xưa đến nay mà kế toán vẫn quen làm.

Việc kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử đã được quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điểm khác với cách kê khai thuế hóa đơn điện tử với hóa đơn giấy ở chỗ: nếu đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ không bắt buộc kê khai hóa đơn điện tử bán ra, mà chỉ cần kê khai đầy đủ hóa đơn mà doanh nghiệp mua vào.

Hiện tại, các doanh nghiệp cũng đang được khuyến khích chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn bắt buộc theo quy định. Do vậy, kế toán các doanh nghiệp cần lưu ý sự khác biệt giữa hai hình thức kê khai bằng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, nắm bắt rõ các quy định pháp luật hiện hành để có thể áp dụng, triển khai một cách tốt nhất. 

https://xemdanhgia.com/

https://xemdanhgia.com/tin-tuc/