Tìm hiểu nghĩa vụ nộp thuế TNCN khi kinh doanh dịch vụ vận tải

Mỗi khi mua xe hay lái xe nhằm phục vụ việc kinh doanh vận tải đều phải nắm được các quy định về nghĩa vụ nộp thuế TNCN, thuế GTGT, lệ phí môn bài… để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai thuế. Đặc biệt, việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh vận tải xe khách đang được nhiều doanh nghiệp triển khai sử dụng hiện nay. Do đó, ngoài việc nắm rõ các quy định về thuế, các quy định mới về hóa đơn cũng là nội dung mà cá nhân, doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Trong phạm vi bài viết này sẽ giúp quý vị hiểu rõ về nghĩa vụ nộp các loại thuế khi kinh doanh vận tải.

Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh khi mua xe

Nộp lệ phí trước bạ khi mua xe: Áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành quy định về tính lệ phí trước bạ phù hợp với thời điểm cá nhân kinh doanh mua xe.

Lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số

Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước trong quá trình kinh doanh vận tải

Nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí đối với cá nhân kinh doanh vận tải, nộp thuế theo phương pháp khoán:

– Cá nhân kinh doanh (CNKD) có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT,  thuế TNCN và lệ phi môn bài.

– Đối với CNKD có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì thực hiện các nghĩa vụ thuế sau:

Lệ phí môn bài:

 – Căn cứ pháp lý:

 + Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

 + Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.

thuế TNCN

Thuế GTGT & Thuế TNCN:

 Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Theo đó:

 Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x 3%.
 Số thuế TNCN phải nộp = doanh thu tính thuế TNCN x 1,5%

 Trong đó: Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế bao gồm cả doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn (đối với CNKD sử dụng hoá đơn của CQT).

 Trên cơ sở mức doanh thu khoán do CNKD tự khai; mức doanh thu khoán năm liền trước năm tính thuế; thông tin tại CSDL riêng của từng địa bàn; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá,… Chi cục Thuế phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để duyệt mức doanh thu khoán ổn định, gửi cho CNKD và công khai theo quy định.

 Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của CQT thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) theo quý, chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối tượng nào không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Lưu ý quan trọng về nội dung của mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

Như vậy, khi thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải, cá nhân cần phải lưu ý thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước trước khi phát sinh mua xe và trong quá trình kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, một trong những lưu ý quan trọng mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm đó chính là quy định về hóa đơn xe khách – vé xe theo quy định – để có thể triển khai và áp dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.