Xử‌ ‌phạt‌ ‌HĐ‌ ‌không‌ ‌đúng‌ ‌định‌ ‌dạng‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌về‌ ‌hóa‌ ‌đơn

Theo quy định mới nhất về hóa đơn, định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML. Với định dạng văn bản này việc không đọc được file XML là chuyện hiển nhiên, do vậy, cần sự trợ giúp của phần mềm đọc file XML. Nếu trong trường hợp các doanh nghiệp không tuân thủ theo định dạng chuẩn thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Tại dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, nhiều nội dung mới đã được Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất, trong đó, tăng mức xử phạt tiền đối với hành vi lập hóa đơn không đúng định dạng.

Để phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về hóa đơn điện tử, dự thảo bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

quy định về hóa đơn

Theo đó, nếu người nộp thuế chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên sẽ bị xử phạt.

Đồng thời, Dự thảo cũng bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như: Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, đối với hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, nếu người nộp thuế chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót cũng sẽ bị xử phạt…

Mức xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng theo định dạng đã được quy định cụ thể. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để giúp các doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử rộng rãi, đúng theo quy định của pháp luật.

Vậy, có khi nào doanh nghiệp thắc mắc tại sao phải đảm bảo hóa đơn theo đúng định dạng quy định hay không? Cần một định dạng chuẩn hóa đơn điện tử để các tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế có thể dễ dàng đọc và chia sẻ các nội dung liên quan. Theo quy định, một hóa đơn không theo định dạng chuẩn là một hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp. Do đó, các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý về vấn đề này. 

Tìm hiểu nghĩa vụ nộp thuế TNCN khi kinh doanh dịch vụ vận tải

Đối tượng nào không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Với những chia sẻ trên hy vọng không chỉ giúp doanh nghiệp nắm được khung hình phạt về định dạng hóa đơn không đúng theo dự thảo nghị định mới mà còn nắm được các mức xử phạt đối với các hành vi sai phạm về hóa đơn; hiểu được vai trò của định dạng hóa đơn điện tử trong thực tiễn công việc.

Trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, ngoài những nội dung đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về hóa đơn, các tổ chức, cá nhân cần phải tìm hiểu thêm các quy định về việc xử lý vi phạm, xử lý các nghiệp vụ về hóa đơn để có thể triển khai một cách tốt nhất.